Gåvobrev

Gåvobrev när något ska ges bort

Ett gåvobrev är ett juridiskt gällande dokument som upprättas när pengar, värdepapper, fastighet, bostadsrätt, fordon, smycken, konst eller något annat av betydande värde ska ges bort. Den eller de som ska ge bort gåvan är gåvogivare och mottagare av gåvan är gåvomottagare, men det kan också vara flera gåvogivare och gåvomottagare, vilket är vanligt när föräldrar ska ge bort egendom till sina barn.

Varför ett gåvobrev ska upprättas

Visst kan det uppfattas som både krångligt och dyrt att upprätta en juridisk handling i form av ett gåvobrev bara för att man ska ge bort något till sin partner, sitt barn eller annan närstående, och man kan tycka att det borde räcka med att man muntligen talar om att man ger en gåva till någon som står en nära, eller?

Ett muntligt löfte kan faktiskt vara bindande om det har kommit till allmänhetens kännedom, vilket kräver närvaro av tillräckligt många personer som bevittnar när löftet avges. Man kan också tycka att det skulle kunna vara tillräckligt med en enklare formulering om gåvan och det som har getts som gåva och som skrivs under. Är det bara tillräckligt tydligt och korrekt formulerat så kan det göras gällande som ett gåvobrev. Även om dessa enklare former för upprättande av gåvobrev kan vara juridiskt gällande så är risken stor att väsentliga aspekter helt missas, vilket kan få allvarliga juridiska konsekvenser i framtiden, vilket är något de allra flesta vill undvika och därför bör man upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev.

Skriva gåvobrev online
Hjälp med att skriva gåvobrev

Ett bevis på att gåvan har givits bort

Det som är bra med gåvobrev är själva handlingen som upprättas eftersom den är ett kvitto/bevis på det som har givits bort, av någon, till någon. Men det är inget bevis och bevisar inte själva handlingen, det vill säga överlämnandet. Ett gåvobrev kan också förses med villkor för både både givare och mottagare, som med rätt villkor satta kan känna sig trygga i framtiden.

Få hjälp med upprättandet av gåvobrev

Ett gåvobrev kan antingen upprättas med hjälp av en jurist eller genom vår smidiga e-tjänst. En jurist bör konsulteras om det är fler än två gåvogivare och/eller gåvomottagare, eller om gåvans ägandeförhållande är komplex där enbart en del av egendomen ska ges bort, men också om det finns önskan om väldigt särskilda villkor.

Om du behöver komma i kontakt med en jurist som är expert på just gåvobrev och gåvobrevhandlingar så ska ni ringa oss på 0760-275 276 eller maila till info@avtalshantering.nu. Upprätta gåvobrevet i vår e-tjänst, klicka här